Bestuursverslag, directieverslag, jaarrekening, jaarrapport of publieksjaarverslag. Het zijn synoniemen voor het jaarverslag. Het document wat ANBI-stichtingen jaarlijks online moeten publiceren. Maar de goede doelen gaan heel verschillend om met hun jaarverslagen. Bureau Jairo onderzocht 53 jaarverslagen van Christelijke stichtingen in Nederland, actief op het gebied van armoedebestrijding en evangelisatie.

 

Gemiddeld is een jaarverslag 50 pagina’s dik waarbij het sociale gedeelte 28 bladzijden voor zijn rekening neemt en het financiële 22 bladzijden beslaat. Van de onderzochte 53 jaarverslagen zijn er 3 onvindbaar op de eigen site van de organisatie. Alle 50 organisaties hebben een financieel jaarverslag, een kleine 10 procent heeft geen sociaal jaarverslag. Het merendeel van de organisaties bundelt de getallen met de verhalen in één document.

 

Jaïro: “Ik zie dat organisaties verschillend met het jaarverslag om gaan. Sommige willen heel transparant zijn en besteden veel aandacht en tijd aan een verzorgd jaarverslag. Andere organisaties vinden het een bijkomstigheid en doen het erbij en dat is te zien in het resultaat. Wat me opvalt is dat bijna alle stichtingen het jaarverslag aanbieden als downloadbaar pdf-bestand. 28 procent verwerkt infographics in het jaarverslag. 8 procent heeft het jaarverslag ook in het Engels beschikbaar en 14 procent heeft een samenvatting van het jaarverslag op de website staan.”

 

De eigenaar van Bureau Jaïro gelooft dat veel christelijke partijen nog een stap kunnen maken. “Veel organisaties onderschatten de kracht van het jaarverslag. Het document geeft gelijk een kijkje in de keuken voor bestaande en potentiele donateurs. Dan wil je als organisatie laten zien dat het goed is. Een stichting met 7,5 miljoen aan giften-inkomsten laat een scan van zijn jaarverslag zien van belabberde kwaliteit. Een andere organisatie had zijn concept jaarverslag versie gepubliceerd. Een derde had een jaarverslag bestand van 12,5 MB, sommige computers gaan dan sputteren met zo’n grootte.”

 

Bureau Jairo heeft zijn bevinden gegoten in een infographic die hij ook aanbiedt aan de stichtingen. Hij schreef daarnaast een artikel met tien tips zodat organisaties een verzorgd  jaarverslag van 2019 kunnen presenteren aan hun achterban.