GAiN (Global Aid Network) is de organisatie waar ik mij voor inzet. GAiN verleent wereldwijd hulp en is sinds 2008 actief in Nederland. De wereldwijde hulporganisatie is actief in meer dan vijftig landen en heeft meer dan 10.000 vrijwilligers.

GAiN ziet hulpverlening als evangelisatiemiddel om mensen te bereiken met de boodschap over Jezus. GAiN is een netwerkorganisatie van wereldwijde christenen. We werken samen met de plaatselijke christenen. Ons startpunt bij hulpverlening is de plaatselijke kerk waar dan ook ter wereld. GAiN heeft vijf speerpunten: hulp bij rampen, logistiek, ontwikkelingshulp, projectreizen en Water for Life.

Zelf ben ik communicatieadviseur. In een groeiende organisatie betekent het dat er veel gepubliceerd mag worden. Voornamelijk doe ik dat via de website, (digitale) nieuwsbrief en persberichten. Zelf ervaar ik het als leiding hoe ik terecht ben gekomen bij GAiN. Mijn salaris wordt betaald door vrienden/partners. Zodoende kunnen we de overheadkosten laag houden en opkomen voor de armere groepen in de wereld en hen ook het evangelie verkondigen, als ze daarvoor belangstelling tonen. Meer informatie staat op: www.gainhelpt.nu.

U kunt mij ook  maandelijks financieel ondersteunen bij mijn werkzaamheden. Bank 451636015 t.n.v. GAiN te Doorn ovv code 953