Jaar in jaar uit horen we het geboorteverhaal van baby Jezus. Waarschijnlijk vroeger op school, misschien vorig jaar nog in de kerk. Hier komt het ‘kerstverhaal’ nog een keer als ‘fakenews’. Niet alles is juist. Wat is een feit? En wat is een fabel? Hoeveel fouten haal jij eruit?

Jozef en Maria raken zwanger van elkaar. Rond de uitgerekende datum moeten ze vanwege een volks-telling naar Bethlehem gaan. Omdat het ver weg is, kon Maria gelukkig op een ezel zitten en hoefde ze niet te lopen. In de herberg is geen plaats, maar in de stal nog wel. Te midden van de dieren wordt baby Jezus geboren. Drie wijzen uit het Oosten op kamelen volgen een grote ster. Tijdens het kraambezoek geven ze goud, wier en mirre. De herders horen ‘s nachts van engelen over de geboorte van Jezus. In de ochtend komen ze op kraambezoek, maar zijn hun kraamcadeaus vergeten. Het einde van het kraam- cq kerstverhaal is minder fraai omdat het jonge gezin moet vluchten naar Egypte. Pilatus heeft lucht gekregen van de nieuwgeboren ‘Koning der Joden’. Hij duldt geen concurrent en laat alle baby’s tot drie jaar oud vermoorden door soldaten.


scroll naar onderen.

Er staan 11 fouten in het kerstverhaal.

Nog het keer het verhaal.

geen ‘fakenews’!

met een toelichting in de voetnoten.


Jozef en Maria raken zwanger van elkaar(1). Rond de uitgerekende datum moeten ze vanwege een volks-telling naar Bethlehem gaan. Omdat het ver weg is, kon Maria gelukkig op een ezel zitten en hoefde ze niet te lopen(2). In de herberg is geen plaats, maar in de stal(3) nog wel. Te midden van de dieren(4) wordt baby Jezus geboren. Drie(5) wijzen uit het Oosten op kamelen(6) volgen een grote ster. Tijdens het kraambezoek geven ze goud, wier(7) en mirre. De herders horen ‘s nachts van engelen over de geboorte van Jezus. In de ochtend(8) komen ze op kraambezoek, maar zijn hun  kraamcadeaus vergeten(9). Het einde van het kraam- cq kerstverhaal is minder fraai omdat het jonge gezin moet vluchten naar Egypte. Pilatus(10) heeft lucht gekregen van de nieuwgeboren ‘Koning der Joden’. Hij duldt geen concurrent en laat alle baby’s tot drie jaar oud vermoorden door soldaten. (11)

 1. Maria raakte zwanger door de Heilige Geest. (Mat. 1:18) Maria was maagd (Mat. 1:23) en had nog geen gemeenschap gehad. Jozef had geduld en had pas gemeenschap nadat Jezus was geboren. (Mat. 1:25)
 2. Het woord ‘ezel’ komt niet in het kerstverhaal voor. Dit is inlegkunde, waarschijnlijk omdat de afstand tussen Nazareth en Bethlehem eenzelfde afstand is als van Zwolle naar Rotterdam. (Luk. 1:4)
 3. Het woord ‘stal’ komt niet in het geboorteverhaal voor. Het woord ‘voederbak’ cq ‘krib(be)’ wel, dat fungeerde als wiegje.
 4. Er staat niets over aanwezige ‘dieren’. Wel staat er ‘voederbak voor dieren’. (Luk. 1:6)
 5. Er staat niets over het aantal ‘wijzen’. Omdat het meervoud is zijn het er twee of meer.
 6. Er staat niets over ‘kamelen’, alleen dat de wijzen uit het oosten kwamen en een grote ster volgden. (Mat. 2:1-2)
 7. Geen ‘wier’, maar ‘wierrook’, een kostbare koninklijke dure geur. (Mat. 2:11)
 8. ’s Nachts vertelde de engel over Jezus’ geboorte. Nadat de engelen in de nacht terug waren naar de hemel, gingen de herders meteen naar Bethlehem. (Luk. 2:16)
 9. De herders kwamen ook op kraambezoek. Er staat niets over wat ze wel of niet meenamen. (Luk. 1:8-20)
 10. Koning Herodes, niet Pilatus. (Mat. 2:13-15) Pilatus speelde rol bij de ter dood veroordeling van Jezus. (Mat. 27:15-31)
 11. ‘Baby’s’ en ‘peuters’ worden niet genoemd. ‘Alle jongetjes van 0 tot 2 jaar.’ (Mat. 2:16)

Dit verhaal schreef ik voor BeterBijbel.nl, een quiz (app) waarmee je dagelijks vier vragen krijgt en (die in groepsverband) kan beantwoorden in vijf minuten per dag.