• Wat is de oorspronkelijke naam van dit Joodse feest?
  • Wie ontvingen de heilige Geest toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak?
  • Na de uitstorting van de heilige Geest verwijst Petrus in zijn toespraak naar een profeet. Welke?

De Heer Jezus heeft, tijdens zijn leven op aarde, de mensen onderwezen en leerde hen God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. Van de eerste gemeente lezen we dat zij samen kwamen om God te zoeken en opgebouwd werden door het onderwijs van de apostelen.

Afgelopen week heb ik voor de quiz-app BeterBijbel.nl drie korte quizzen van elk 13 vragen over het Pinksterfeest ontworpen en online gezet. Deze pinksterquizzen kun je alleen spelen of als catechisatie-, Bijbelstudie- of huiskringgroep doen via Kahoot! De quiz is een laagdrempelige manier om je verdiepen in Handelingen 2 en te leren over het Pinksterfeest.

Wat moet je doen?

Na Pinksteren kun je dagelijks via BeterBijbel.nl vier quizvragen over de Bijbel ontvangen. Van harte aanbevolen!