Fran(ien is vandaag aan de slag gegaan in haar nieuwe klas, groep 3 van de Petraschool in Nunspeet. Een tijd lang gaf ze les op verschillende niveaus gericht op het individu in de thuisklas. Nu heeft ze 23 leerlingen die ze mag begeleiden in het leren lezen en rekenen.

Ze komt terecht in een, voor haar begrippen, groot team van 36 leerkrachten en daarbij zijn er opvallend veel mannen. Maar liefst twaalf meesters zijn er vertegenwoordigd, dertig procent, terwijl het CBS landelijk aangeeft dat het gemiddelde aantal docenten op school 18 procent is. De provinciale krant de stentor schreef er een artikel dat de Petraschool geen tekort aan meesters heeft.

De overgang is nog best wel groot. Een nieuwe school, nieuwe klas, nieuwe duo-collega, nieuwe methodes, ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd. Ik vind het bijzonder dat ze zo snel werk heeft gevonden en dapper dat deze nieuwe uitdaging met beide handen aangrijpt. Over haar eerste dag zegt ze zelf: “De kop is eraf en het lijkt alsof ik niet weggeweest ben uit het onderwijs!”