Als gezin zijn we naar de reveilweek geweest. Een christelijke conferentie georganiseerd door de organisatie NEM, waar zo’n 1000 mensen waren. Het thema was ‘koninklijk kiezen’ met als uitgangspunt het dynamische leven van Jozef, de dromenkoning.

Het bekende verhaal uit de Bijbel met een mooi einde, kreeg nieuw perspectief. Lijnen tussen het leven van Jezus en Jozef werden uitgelicht, maar ook hoe zijn levensstijl en –houding een voorbeeld voor ons zijn, vandaag de dag. Over zijn en ons lijden, over zijn houding ten opzichte van verleidingen, over Jozef die de harten van hun broers test als hij onderkoning is. Hij kan wraak nemen op hetgeen zijn broers vroeger met hem hebben gedaan, maar niet doet. Drie dingen die me bijblijven en verfristen wil ik delen

1 Calcutta
Jozef vond wat zijn hand vindt om te doen. Bij de pakken neerzitten is niets voor hem. Hij wil goed doen, ongeacht de positie die hij bekleed en waar hij is gesteld. Als slaaf, als gevangene, maar ook als onderkoning en hoofd van de huishouding. En die houding wordt beloond met Gods zegen. Moeder Theresa zei: “Vind je eigen Calcutta”. Vind je eigen plaats waar je mag zijn en waarmee je God kan dienen. Na een periode waarin we dat mochten doen in Albanie, is het voor ons opnieuw zoeken, wat voor dromen we mogen najagen en wat wil God met ons (het komende jaar).

2 Inspirator Gor
Ook maakte ik kennis met een enthousiaste spreker en inspirator. Hij motiveerde mij om opnieuw te inspireren. Zijn naam is Gor Khatchikyan en ik had nog nooit van hem gehoord, maar hij is arts en heeft in 2012 het TV-programma ‘premier gezocht’ gewonnen. Zijn humor, manier van spreken (zie het 6 minuten filmpje hieronder) en voorbeelden uit zijn eigen kwetsbare leven, waren erg waardevol.

3 Seksuele verleiding
Ook Jozefs manier van omgaan met verleidingen kwam naar voren. Hij had te maken met verleiding van geld, macht en seks. Vooral het laatste is voor veel mannen (ook voor mij) een herkenbare verleiding. Als antwoord op de begeerte van mevrouw Potifar had hij zijn antwoord klaar. En toen ze hem dwong om bij hem in bed te duiken, vluchtte hij. Het klinkt laf, maar hij toonde hiermee lef, terwijl hij vol testoron zat op z’n 17e leeftijd. Zijn houding zorgde dat hij een ‘hekje plaatse’ en daarmee zijn grenzen aangaf. Zo mogen wij ook hekjes plaatsen zodat we zijn voorbereid op verleidingen en onszelf (eigen huwelijk) beschermen.

Samen doorpraten
In kleine groepen praten we door over de dingen die we ’s avonds en ’s ochtends hoorden tijdens de seminars. Wij als volwassenen en de kinderen tijdens hun eigen samenkomsten. Hoe dat ons aansprak en hoe ons eigen leven daarin werd bepaald. Aan het einde van de conferentie hebben we elkaar gezegend en voor elkaar gebeden. Erg waardevol en belangrijk voor ons als gezin.

Vakantietip cq investering
Ik raad het iedereen aan om een reveilweek als vakantieweek op te nemen. Het kost geld en is niet echt ‘vakantie-vakantie’, maar voor ons is het tijd apart zetten voor God. Opnieuw verfrist worden uit de Bijbel, opgeladen worden en samen met de kinderen een zeer waardevolle tijd hebben en investeren in het geestelijke leven.

Volgend jaar zijn er weer drie reveilweken: 20-26 juli in Delden en van 27 juli – 2 augustus en van 3 – 9 augustus in Voorthuizen. Je kan je vanaf het voorjaar aanmelden via www.nemnieuws.nl