Vandaag is de laatste zondag in Albanie en mag ik preken. Ik heb gekozen om te preken over ‘het meisje zonder naam’ en meneer en mevrouw Naaman. Het zijn de eerste vijf bijbelverzen uit 2 koningen 5.

Er was in Aram een legeraanvoerder die Naäman heette. De koning van Aram was erg blij met hem. Want de Heer had ervoor gezorgd dat hij door deze aanvoerder een grote overwinning had behaald. Deze aanvoerder was een echte held. Maar hij had een gevaarlijke, besmettelijke huidziekte. 2 Naämans vrouw had een slavin in dienst. Het meisje was een keer door een bende Arameeërs uit Israël geroofd. 3 Het meisje zei tegen haar meesteres: “Was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Hij zou hem wel genezen.” 4 Naäman ging naar de koning en vertelde hem wat het meisje had gezegd. 5 De koning van Aram zei: “Goed, ga erheen. Ik zal je een brief meegeven voor de koning van Israël.” Zo ging Naäman op reis. Hij nam 10 talenten (300 kilo) zilver, 6000 sikkels (66 kilo) goud en 10 bovenkleren mee.

Hoewel het Bijbelgedeelte zo’n 2800 jaar oud is, inspireert het vandaag mij om woorden in actie te laten brengen. Van de zes mensen die worden genoemd in dit stukje pik ik er drie rollen uit:

Het meisje zonder naam
De slavin, eigenlijk ‘nobody’, een vrouw, een slavin, een kind en een verbanne. Toch heeft ze liefde en een groot hart en heeft ze het beste over voor meneer Naaman,. Hoewel ze alle reden had om juist niets te doen, haar mond te houden en ‘wraak’ te nemen. Het is immers goed mogelijk dat Naaman verantwoordelijk was dat haar ouders niet meer leefden en de rooftochten met slaven als ‘buit’. Geen wraak, maar liefde. Het is de kracht van positieve woorden die we hier in actie zien door een kind.

Mevrouw Naaman
Eigenlijk wordt ze amper in benoemd in dit stukje, maar haar rol is cruciaal. Als zij de boodschap van het meisje niet door haar gegeven aan haar man, was hij niet beter geworden. Haar actie, was het doorgeven van de woorden.

Meneer Naaman
De hoofdpersoon in dit gedeelte. Hij is degene die veel verantwoordingen en verplichtingen heeft, maar ook de boodschap aanhoort. Niet alleen hoort, maar ook actie erop onderneemt en op weg gaat.

Drie manieren waarop God werkt door Zijn woorden te laten doorklinken. Deze en andere manieren gebruikt God vandaag de dag nog steeds om mensen kennis te maken met zijn liefde. Het is aan ons om woorden in acties om te zetten en gevoelig te zijn voor de boodschappen om ons heen.

Succes ermee! Be blessed! Fijne zondag!