Na een dikke drie jaar Albanie hebben we besloten om komende zomer terug te gaan naar Nederland. Het heeft ons veel tijd gekost om een weloverwogen besluit te nemen.

De keuze heeft veel om het lijf gehad: Waar leg je de accenten in je beslissing? Wat zijn verstandige argumenten? In eerste instantie dachten we een besluit te kunnen maken aan het einde van 2017. Maar we hadden toen nog niet genoeg antwoorden om een weloverwogen beslissing te maken. En bovenal; Wat wil God van ons? Na een intensieve tijd van gebed en antwoorden zoeken in de Bijbel beseften we opnieuw dat God ons zowel in Albanië als in Nederland kan en wil gebruiken.

Een antwoord voor het vervolgonderwijs voor )osia is belangrijk voor ons. Om antwoord te krijgen hebben we 10+ opties onderzocht, wat veel tijd kostte. De conclusie is dat voor alle kinderen de onderwijsmogelijkheden in NL beter zijn, met name voor het middelbaar onderwijs.

Denk aan NL
Dat betekent dat we qua werk dingen in april gaan afronden. Mei en juni zullen in het teken staan van de remigratie, verhuizing en allerlei ander regelwerk om ook weer vooruit te kijken in Nederland. Waarschijnlijk zal Francien weer voor de klas gaan en loop ik met het idee rond om een communicatie- cq verhuisbedrijf te starten.

Goede afsluiting
Afscheid nemen doet pijn weten we uit ervaring. Afscheid nemen van mensen die ons geholpen hebben, met wie we samen gewerkt hebben of die we geholpen hebben. We zullen t.z.t. werken aan een goede afsluiting. Erg belangrijk.

Positieve woorden
Na het zenden van de nieuwsbrief met onze beslissing erin hebben we veel reacties gekregen. We merk(t)en dat positieve woorden kracht hebben. Mailtjes en appjes gaven ons steun in deze moeilijke keuze. Die woorden geven ons kracht om door te gaan.