Mijn opa en oma P.H. hebben geestelijke barrieres doorbroken, waardoor wij als elf kleinkinderen hun geestelijke erfenis mogen ontvangen. Ik realiseerde dat gisteren, na de doopdienst van mijn broertje.

Geloofsinhoud
Al mijn neven en nichten hebben een keuze voor Jezus gemaakt en dat laten bekrachtig in de onderdompeling door water. Samen met mijn broers, neven en nichten belijden we dat we bij Jezus horen, maar tegelijkertijd ook dagelijks fouten maken. De vergeving door Jezus Christus en Zijn opstanding uit de dood, maken we dat we in genade mogen leven. Nu op aarde en later door in de hemel. Jezus voorbeeld volgen we en de Bijbel hebben we als gids voor het leven.

Extra bloedband
Het is een voorrecht dat we samen christen mogen zijn en geeft een extra bloedband. Geloven gaat niet automatisch van generatie op generatie over, maar het is genade dat we dit samen mogen beleven. Onze oma was hierbij een krachtig voorbeeld, die veel voor haar kleinkinderen gebeden heeft. In haar leven heeft ze stappen in geloof gemaakt, die oncomfortabel waren, maar waar wij als nazaten de vruchten van mogen plukken.

Dat stemt mij dankbaar en blij. Hoewel ik niet bij de doopdienst was gisteren, was het feest in HuizePH ­čśë