Vanochtend in het park heeft de kinderclub een kinderfeest georganiseerd voor de buurt. Het was een instuif met vijf spelletjes, dansen en een poppenkast. 60 kinderen registreerden zich en deden enthousiast mee.

De kinderen sjoelden, probeerden een snoepje kapot te slaan, bliezen grote bellen, grabbelden een cadeautje bij elkaar en gingen verkleed op de foto. De kinderen die volgende week tijdens de kinderdienst komen, krijgen hun foto mee naar huis.

Schietgebedje
’s ochtends was het nog even spannend, omdat we geen stroom hadden geregeld. Gelukkig konden we dit van een cafeetje gebruiken. We hadden bewust geen vergunning aangevraagd, toch kwam de stadspolitie aangewandeld. Na wat woorden en een schietgebedje van mijn kant, keurden ze het goed en konden we verder gaan met de voorbereidingen. Oef…

Naar buiten
Als buitenman wilde ik graag wat meer promotie geven aan het kinderwerk wat vanuit de kerk wordt georganiseerd. Op deze manier waren we als kerk meer zichtbaar en ik hoop en bid dat er nieuwe kinderen komen volgende week en de weken erna!