Afgelopen zondag mocht ik preken over een van mijn favoriete bijbelpersonages: Gideon. Een gewone man die over muren sprong met God. Hij was onzeker en nam niet alles klakkeloos over. Hij beleefde avonturen, kreeg opdrachten van God en voerde die ’s nachts in het geheim uit. 

We lazen samen zijn bijzondere roeping uit hoofdstuk 6. Enkele opvallendheden die ik ontdekte:

  1. God had Gideon op het oog. Vrienden of hijzelf had niet van te voren kunnen vermoeden hoe God hem gebruiken zou. God heeft het beste met je voor.
  2. Je kunt een engel ontmoeten zonder dat je het doorhebt. Tegelijkertijd kun je als ‘een engel’ fungeren voor iemand anders. 
  3. Gideon wordt ‘dappere held genoemd’, in het Engels klinkt het mooier: ‘a mighty person of fearless courage’. Niet uit zichzelf, maar omdat God met hem is (en jou wil zijn). Daarom zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8)
  4. Er is bij God ruimte om te twijfelen om te ‘onderhandelen’, maar er is ook een tijd van gehoorzamen. Soms lijkt ‘je opdracht’ moeilijk, maar Hij zal je niet overvragen.
  5. Gideon vocht tegen zijn vijand de Midjanieten. Wij moeten ook tegen onze persoonlijke vijanden vechten. Bijvoorbeeld tegen liefdeloosheid, tegen pornografie tegen een schermverslaving of in mijn geval tegen ongeduld. Met God kunnen we onze persoonlijke vijanden verslaan en bevrijd worden van deze zonden / zondige patronen.

Als je complete Gideon film wil zien, lees dan drie hoofdstukjes uit de Bijbel: Richteren 6,7 en 8.