Koud van buiten, warm van binnen

25 jaar communisme was afzien. Een vrije mening of religieuze feesten zoals kerstfeest waren er niet bij. Alleen oud en nieuw werd uitbundig gevierd. Vandaar dat het jaar start en eindigt met een hoogtepunt voor veel Albanezen. In 2017 viel 1 januari op zondag en hadden we als kerk geen dienst.

De week erop waren er veel zieken en hadden veel scholen een paar dagen extra kerstvakantie vanwege een nationaal griepvirus. Ook de voorganger was ziek, dus de dienst werd anders ingericht. Daarnaast was het voor Albanese begrippen koud. Waar in de zomer de thermometer 40 graden aantikt, was het deze week -10 graden.

20170109-sunday-meetingDe combinatie van kou en ziekte maakte deze eerste zondag speciaal. De reguliere dienst veranderde in een gebedssamenkomst. De verwarming deed een poging om het wat warmer te maken, maar faalde. Vijftien personen die zich dik hadden ingepakt zaten rond de tafel en hadden het zichtbaar koud. Toch was het een bijzondere bijeenkomst, tijdens de eerste kerkdienst in 2017. We lazen Jeremia 33:3 ‘Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.’ Ik vroeg me af; Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?!

Het samen delen van elkaars zorgen, elkaar bemoedigen en het a capella zingen van een lied maakte dat ik me koud voelde van buiten, maar Gods Geest mij -en de anderen- van binnen verwarmde.


Cold skin, warm heart

25 years of communism was tough. A free opinion or religious festivities like Christmas were not allowed. Only new years eve was celebrated. That’s why the new year starts and ends with a highlight for many Albanians. 2017 January 1st, was on a Sunday and we had no service, because it was a national free day.

The next week there were many sick persons and many schools closed for a few extra free holiday days because of a national flu virus. The pastor was ill, so the Sunday service had a change. In addition, it was very cold for Albanian standards. Where in summer the thermometer tag 40 degrees, it was minus 10 degrees this week.

The combination of cold and illness made this first Sunday special. The regular service turned into a prayer meeting. The heater try to made an effort to make it warmer, but failed. Fifteen people who had wrapped like mummies thick around the table and they had it still cold. Still, it was a special meeting, the first service in 2017. We read Jeremiah 33:3 Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. I asked myself; What will the new year bring to us?!

The sharing of each other’s concerns, encourage each other and the a cappella song made me feel cold outside, but the Spirit of God made us inside warm.


 

Reageren