De december maand is voor veel mensen een uitgeef maand. Ook aan goede doelen wordt eind december meer gegeven dan normaal. Waarom is december zo populair? Ik doe een poging…

3fm-serious-request-2015
serious request actie

Vredebrenger
Aan het einde van de december maand vieren we het kerstfeest. Het kerstverhaal gaat over de komst van Jezus naar de aarde die vrede en gerechtigheid bracht in een weerbarstige wereld. Vandaar dat veel mensen geven rondom de geboortedag van deze vredestichter. Zij helpen anderen en volgen daarin de missie van Jezus.

Evenementen
Serious Request, een groot radio-evenement gericht op hulpverlening en fondsenwerving, zorgt dat ook andere organisaties en stichtingen in de kielzog hiervan profijt hebben. De media aandacht van dit evenementen bevordert geefgedrag, omdat je steeds herinnerd wordt aan de mogelijkheid om te geven. En dat heeft weer gevolg dat mensen geven omdat hun vrienden, familie, collega’s het ook doen. Men ervaart het als een sociale druk om niet achter te blijven en dus hetzelfde te doen. Heb jij je nagels al gelakt?!

Jaarafsluiting
Aan het einde van een kalenderjaar krijgen we veel lijstjes met allerlei hoogtepunten en herinneringen aan het afgelopen jaar via de media gepresenteerd. Ook doen veel mensen dat persoonlijk en zetten daarnaast ook hun eigen financiën op een rij. Dit heeft ook direct verband met de belastingdienst. De maximale gevers halen het onderste uit de kan omdat volgens de Nederlandse wet je tien procent terug krijgt van aangesloten ANBI-stichtingen. Ook willen de mensen met een goed gevoel en een goede daad het jaar afsluiten. Soms uit schuldgevoel of om iets terug doen voor de maatschappij.

Stukje salaris over
En dan heb je ook nog de categorie mensen die aan het einde van het jaar nog een stukje salaris over hebben. Het brand in hun hand en moet uitgegeven worden. Een nieuwe gadget, een cadeau voor iemand of toch een gift aan een ander. Behoor jij tot deze categorie, dan sluit ik af met een tip:

NL44RABO0342809970 t.n.v. Iteams te Ermelo o.v.v. AO Shkodër (belastingaftrekbaar).

Reageren