Zondag ben ik voor het eerst ‘officieel’ voorgegaan in de kerk in Albanië. Ik preekte over de voetwassing van de discipelen door Jezus, gecombineerd met het onderwerp ‘Nederigheid’.

20161122-voetwassing-johannesIk koos dit thema omdat het persoonlijk is. De katholieken hebben zonden gecategoriseerd en verschillende hoofdzonden benoemd. Mijn hoofdzonde is niet hebzucht, lust, lusteloosheid, vraatzucht, jaloezie of woede, maar hoogmoedigheid. Het is goed om je hoofdzonde te weten, maar beter om je er tegen te wapenen. Dus als ik hoogmoedig denk of handel, wil ik het tegenovergestelde doen, de ander eren / helpen, de situatie zegenen en Jezus volgen. Daarnaast was het preekonderwerp is ook een item in deze cultuur. Albanezen zijn van nature een trots volk met grote ego’s. Op het voetbalveld of in het verkeer merk je dat snel.

Niet groter, maar kleiner
Terwijl wij steeds groter gaan wonen of een steeds hoger salaris (willen) hebben doet Jezus in Johannes 13 het tegenovergestelde. Hij wordt gezien als degene die de Romeinen binnenkort zal verjagen en op de troon zal zitten, maar doet het werk van een slaaf en wast de voeten van zijn discipelen.

Letterlijk of figuurlijk?
In Johannes 13:14 en 15 staat: “Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.” Moeten we Jezus woorden nu letterlijk nemen of figuurlijk? Ik weet het zelf niet. Mijn voeten zijn nog nooit door iemand gewassen, maar ik sta er wel open voor. Bij de ingang van de kerk stond ik klaar met warm water, een handdoek en zeep en vroeg of ik de mensen hun voeten kon wassen… Ook aan het eind deed ik een oproep voor de mensen die hun voeten wilden laten wassen als een markeringsmoment.

Lastige positie
Maar het is bijzonder lastig om je voeten te (laten) wassen. Je moet jezelf blootgeven en je vernederen en je begeeft je in de persoonlijke omgeving van iemand. Voetenwassen is intiem. Dit is ook een beeld hoe wij Jezus (niet) toelaten. We vinden het soms oncomfortabel om open te zijn en Zijn hulp, in welke vorm dan ook, toe te laten.

Homiletiek
Tijdens de voorbereiding besefte ik dat preken, homiletiek, een vak apart is. Daarom heb ik ook een online cursus gevolgd van passie voor preken van Ron van der Spoel. De kerk is een plaats waar je mag leren in een beschermde omgeving. Ik vond het een verantwoording en voorrecht om te preken. Mijn gebed is / was dat God, zijn Woord via mijn woorden gebruikte om mensen te inspireren.

Reageren