Vandaag is het 5 mei, bevrijdingsdag. Hoe beleefde mijn familie die dag?! Mijn vader heeft in de familiearchieven zitten spitten van de Schwing-kant (mijn oma) en kwam onderstaande geschreven citaten tegen (in oud Nederlandsch) van zijn oom Hein.

20160505 bevrijding7 mei 1945 BEVRIJDING!!

‘O , wat een dagen! Om nooit te vergeten! Gisteren was Hein jarig en vandaag Els (1945). ‘s Morgens om kwart voor 9 met ons vieren naar de kerk. Een reuzengedrang. Dankdienst in de Pieters! Ds. Kuilman en ds. Kelder spraken daar. De kerk was ongeloofelijk vol. Natuurlijk Wilhelmus gezongen. Ps. 124 voorgelezen, tekst 6 en 7 vers waar staat:

Geprezen de HEER, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden:Wij zijn als een vogel ontsnapt, uit het net van de vogelvangers, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen.

Alles oranje wat je op straat ziet. Overal vlaggen. Vrij. Vrede. O wat een heerlijke woorden! Nu wachten op Wim en Herman.’

8 mei 1945 Dankdienst

In de Bethlehemkerk werd een dankdienst bij de bevrijding van NEDERLAND gehouden. In het keurige liturgieboekje stond onder andere dit te lezen:

  1. ’Vanwege onze zonde en ongerechtigheid zijn zware oordeelen over ons gekomen.’
  2. ‘… gedenken wij in diepe eerbied … de Joodsche landgenooten en het hun aangedaan ten hemel schreiend onrecht; …’
  3. ‘… binden wij heel ons volk op het hart, zich niet te verlagen tot daden van individuele wraakoefening.’

‘… Ik zal nooit vergeten het uur van hartkloppingen, toen mijn vrouw en ik voor het raam stonden uit te zien naar de Bethlehemkerk, die door Duitsche soldaten was afgezet. Wij wisten dat er twaalf jonge mannen verstopt zaten. Daar, boven mijn hoofd, onder de vloer van de orgelgalerij hebben zij gezeten. Er lag ’n kleedje over het luik dat toegang gaf tot hun schuilplaats; daarover gingen de soldatenlaarzen. Als dat kleedje opgebeurd was! Maar de koster – hij is een goede Nederlander geweest- kreeg plotseling een sterk verlangen om aan zijn “Duitsche vrienden’ het inwendige van het kerkorgel te demonstreeren.’

9 mei 1945 Feestdag

‘Het is vandaag een nationale feestdag door heel Europa! Men zegt dat we al weer heel gauw elektriciteit zullen hebben, gas echter veel later. Dan kunnen we meteen de radio weer gebruiken. Het weer was gisteren heel goed. Op straat drommen menschen. De NSB’ers overal opgehaald. Elsje zag een stel, dat was zeker uit bed gehaald want het was in nachtgewaad. De menschen zijn wel meedoogenloos, ze worden uitgelachen en gedwongen om sommige dingen te zeggen of te zingen ”oranje boven” of iets anders.’

Bijzonder om te lezen hoe mijn familie de bevrijding meemaakte. Dat maakt voor mij deze Bevrijdingsdag extra bijzonder. Ik besef wederom dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat God juist in ‘momenten van benauwdheid’ wordt ervaren.

Reageren