Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om de allerarmsten in de wereld uit hun armoede te laten ontsnappen. Maar hoe doe je dat en waarom? Corry-Anne Everse legt aan de hand van vijf onderstaande punten uit waarom ontwikkelingssamenwerking zo belangrijk is.

The gap between the rich and the poor...
The gap between the rich and the poor…

1. Het land met de meeste armen ligt niet in Afrika
Bij armoede denken we vaak aan vermagerde zwarte kinderen uit Afrika. Maar uit de cijfers blijkt dat dat niet klopt. Het land met de meeste arme mensen is India. Dit land heeft een groeiende economie. Er wonen steeds meer rijke mensen. Het is echter moeilijk om die stijgende welvaart voor iedereen bereikbaar te maken.

2. Armoede is complexer dan we denken
Wat is armoede? Vaak zien we armoede als een tekort aan geld om voedsel te kopen. De Bijbel ziet geldgebrek echter niet als het grootste probleem, maar legt de vinger bij onrecht en uitsluiting die armoede veroorzaken. Als je de Bijbel doorzoekt op de woorden armoede en arm, dan tref je veel teksten aan. Die zetten armoede in een heel breed perspectief: armoede is de ene keer sociale uitsluiting, dan weer economische tekort, politieke onderdrukking, geloofsvervolging, juridische onrechtvaardigheid of ecologische uitputting. Armoede bestrijden betekent dus iets doen aan al die problemen. Maar in de politiek komt je het idee tegen dat armoede makkelijk op te lossen is en denkt men dat doelen maximaal gerealiseerd kunnen worden. Zulk rendementsdenken past niet bij het complexe armoedebegrip. De Bijbel ziet geldgebrek echter niet als het grootste probleem, maar legt de vinger bij onrecht en uitsluiting die armoede veroorzaken

3. Ons koopgedrag heeft invloed op armoede
De wereld is onmiskenbaar een dorp geworden. Een tekort aan de andere kant van de wereld heeft vaak merkbare gevolgen voor Nederland. Door bijvoorbeeld de melkpoederschaarste in China in mei 2013 hadden ook de Nederlandse baby’s minder beschikbare melk. Ons leven is dus verbonden met het leven van mensen aan de andere kant van de wereld. Wij zouden geen goedkope kleding en koffie kunnen kopen wanneer er geen mensen waren die onder slechte werkomstandigheden leven. Zeker voedselverspilling is onverantwoord wanneer we bedenken dat andere mensen daar gebrek aan hebben.

4. De overheid is ook belangrijk in ontwikkelingssamenwerking
Waarom moet de overheid aan ontwikkelingssamenwerking doen? Voor de SGP staat de opdracht uit de Bijbel centraal: Doet recht aan de armen, de wezen en de verdrukten. Omdat de verbondenheid tussen mensen aan de andere kant van de wereld en Nederlanders is toegenomen, heeft ook de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid om internationale gerechtigheid te bevorderen. Gerechtigheid betekent niet zozeer streng optreden of geven waar mensen recht op zouden hebben, maar betekent structuren zo beïnvloeden dat mensen weer in rechte verhoudingen met elkaar kunnen leven. En het betekent dat de overheid ook een deel van haar inkomsten kan geven aan armoedebestrijding. Het feit dat er corruptie bestaat, ontslaat je nog niet van de opdracht om vrijmoedig te geven

5. Vrijgevigheid is een christelijke opdracht
In 1 Johannes 3 staat het heel duidelijk: wanneer je een ander gebrek ziet lijden, zelf rijk is en niets doet, dat kan Gods liefde niet in je blijven. In de media worden we steeds geconfronteerd met mensen die gebrek hebben. Vrijgevigheid is dus een christelijke opdracht. Nederlanders zijn over het algemeen enorm kritisch op wat er precies met hun euro’s gebeurt. Los durven laten in het vertrouwen dat die euro’s goed terecht komen, kan bevrijdend zijn. Het feit dat er corruptie bestaat, ontslaat je nog niet van de opdracht om vrijmoedig te geven.

Tekst bron cip.nl; meer in de info Flyer. Inhoud is tot stand gekomen door de SGP; recht omarmen.

Reageren