We zijn druk bezig met de verhuizing en Korce verruilen we voor Shkodër. We gaan verhuizen omdat ik (Ja:ro) mijn draai moeilijk kon vinden binnen de Kenedi Foundation. Het was zoeken naar mijn toegevoegde waarde en ik vond het lastig om mijn draai te vinden. Er moest dus wat veranderen en heb gekozen voor een andere organisatie in goed overleg met de betrokken partijen. Vijf vragen en vijf antwoorden over de nieuwe situatie.

20160322 shkoder

1) Hoe is de situatie in Shkoder?
In Shkodër is een lokale kerk (Illyricum Church) met zo’n veertig leden en begonnen in 2009. De kerk wordt geleid door Klodi & Alketa Lumci en is sinds januari 2016 aangesloten bij de VUSH, een overkoepelend kerkelijk orgaan. De kerk ontvangt financiën uit Zweden. Eind 2015 hebben gemeenteleden hun geloof handen en voeten gegeven door te starten met het wekelijks uitdelen van voedsel op straat en bij vijftien huishoudens thuis. Beleidsmatig is de kerk gebaseerd op een stichting, omdat dit volgens de Albanese wet moet. Kerk (intern) en stichting (extern) zijn twee verschillende pilaren, maar werken veel samen, samen met de mensen uit de gemeenschap.

In Shkodër zijn zo’n negen evangelische kerken en vijf van hen komen maandelijks bij elkaar voor bemoediging, gebed en samenwerking. Met kerst 2015 was er een gezamenlijk kerstevent. Veel kerken besteden veel energie in de kerkpilaar, maar weinig aan diaconie voor (niet)gelovigen. De Illyricum Church wil de diaconie pilaar / foundation part verder uitbreiden om zo mensen te bereiken met het evangelie en Ja:ro gaat daar invulling aan geven.

2) Wat zijn jullie doelen voor de komende periode? (onder voorbehoud)

 1. Taal en cultuur lessen volgen
 2. Mensen ontmoeten, netwerken en bouwen aan relaties
 3. Illyricum Church beter leren kennen en (strategische) planning maken en verder invullen
 4. Website maken en werken aan PR voor de Illyricum Church.
 5. Fondswerving en verantwoording voor huidige projecten.
 6. Projecten verder uitbouwen en nieuwe projecten starten en uitvoeren.
 7. Maandelijkse (hulp)events organiseren en uitvoeren
 8. Onderzoeken of toeristen een bijdrage kunnen leveren aan de stichting.
 9. Onderzoeken of een hulpreis haalbaar is.

3) Wat zijn de taken die je gaat doen? (onder voorbehoud)

 1. Volgen van taal- en cultuurlessen
 2. Netwerken en ontmoeten van Shkodranen én andere zendelingen
 3. De foundation kant van de kerk versterken en uitbreiden
  1. Concreet hulp bieden aan mensen in nood met voedsel, onderdak, veiligheid of op andere wijze.
  2. Samenwerken met het leiderschapsteam uit de kerk en met vrijwilligers
  3. Project- jaarplannen schrijven en deze verder invullen, doorontwikkelen, evalueren en verbeteren.
  4. Buzz rond de projecten maken via verschillende communicatiemiddelen (waaronder de website)
 4. Toeristen koppelen aan een dag(deel)besteding van een project.
 5. Voorbereidingen treffen voor een (hulp)reis organiseren in (voorjaar / zomer 2017). Geïnteresseerd, geïnteresseerd?! mail ons even

4) Hoe ziet jullie planning eruit?
April & mei         settelen en installeren in het nieuwe huis, doorstart taal- en cultuurlessen.
juni & juli            meedraaien met de activiteiten, opzetten website, in kaart brengen van activiteiten,
netwerken en koffie drinken (belangrijk om relaties op te bouwen).
aug. & sept.       verlof fam PH in NL, vakantie + fondswerving en presentaties geven.
okt. t/m dec.     verder uitbouwen van de foundation in Shkodër.

5) Wanneer gaan jullie verhuizen?
Momenteel staat er al negen kuub aan goederen die we in twee keer hebben meegenomen met een boedelbak. Verschillende werklui zijn hard bezig om het huis bewoonbaar te maken te schilderen binnen en buiten en rondom balustrades te maken. Als alles klaar is, willen we verhuizen en we hopen begin april daar te zitten. We zijn een beetje flexibel en hebben een kleine verhuisauto klaar staan om de restspullen mee te nemen.

Lees ook eerdere balans bevindingen of de laatste nieuwsbrief.

Reageren