20160328 Korce -ShkoderNë lëvizje

Këtë të mërkurë, do të largohemi nga Korça për t’u zhvendosur në Shkodër. Javën që shkoi u përshëndetëm me disa njerëz dhe bëmë edhe disa gjëra të fundit, siç ishin të shkuarit në kishë, mësimi i gjuhës shqipe, kisha e fëmijëve, apo edhe blerja e bukës. Tashmë kemi paketuar shumë gjëra dhe jemi në pritje për transportin.

Duke hedhur vështrimin pas, kemi ndjenja të ngrohta për kohën që kaluam në Korçë. Kemi parë shumë gjëra dhe po ashtu kemi përjetuar shumë. Kemi takuar edhe shumë njerëz të talentuar. Kemi parë Perëndinë të punojë nëpërmjet kishës dhe Fondacionit “Kenedi”. Jemi mirënjohës që mundëm të njihnim qytetarë shqiptarë, me kulturën dhe gjuhën e tyre.

Hapi që hodhëm nga Holanda për në Shqipëri ishte plotësisht një hap i ri në jetën tonë. Po ashtu, edhe kjo lëvizje do të jetë e re për ne. Besojmë, shpresojmë dhe lutemi që shumë shpejt ta gjejmë veten si në shtëpi edhe në Shkodër. E dimë që Perëndia dëshiron të na përdorë në atë vend dhe Ai do të na drejtojë. Atje, do të ndajmë dashurinë e Perëndisë bashkë me të krishterë shqiptarë.

De overgang

Woensdag zullen we Korçë gaan verlaten en ons gaan settelen in Shkodër. We hebben in de afgelopen week al van verschillende mensen afscheid genomen en doen ‘dingen voor de laatste keer’, zoals naar de kerk, taalles, kinderdienst of bakker. Er is al een heleboel ingepakt wat wacht op transport.

We kijken met een warme gevoelens terug naar onze tijd in Korçë. We hebben veel gezien en meegemaakt en veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. We hebben God aan het werk gezien door de kerk en Kenedi foundation heen en zijn dankbaar dat we hier mochten kennis maken met het Albanese land, de cultuur en de taal.

De stap van Nederland naar Albanië, was een compleet nieuw hoofdstuk in ons leven, en deze move zal is opnieuw nieuw voor ons. We geloven, hopen en bidden dat we snel onze draai kunnen vinden. Ook omdat we weten dat God ons daar wil gebruiken en Hij ons zal leiden, zodat wij een getuigenis voor hen mogen zijn, samen met de Albanese christenen.

On the move

Coming Wednesday we will leave Korçë and will settle down in Shkoder. We said to different people goodbye in the past week and doing things for the last time, like church, language lessons, Sunday school or buy bread. There is already packed a lot, waiting for transportation.

We are looking back with warm feelings, about our time in Korçë. We have seen and experienced a lot, and made lots of talented people. We have seen God at work through the church and Kenedi foundation and are grateful that we could meet here with the Albanian citizens, culture and language.

The step from Netherlands to Albania, was a completely new chapter in our lives, and this move will be again new to us. We believe, hope and pray that we can quickly found our self home in Shkoder. We know that God wants to use us there and He will guide us. We will be spreading the love of God,  along with the Albanian Christians.

 

 

Reageren