Ik ben zendeling en daardoor ook een soort van ZZP’er. Als zelfstandige zonder personeel probeer ik mijn werkzaamheden, diaconie (armenzorg) gecombineerd met evangelisatie zoveel mogelijk te doen. Dat kan alleen met samenwerking van partners in Nederland én het buitenland, in mijn geval Albanië.

missionaries-at-workSamenwerking is voor de ZZZP’er (Zendeling ZZP’er) het kernwoord. De Nederlandse samenwerking bestaat uit de uitzendende organisatie, kerk en de achterban, waarbij het TFC (thuis front Comité) enorm helpt om praktische zaken te regelen zodat de zendeling goede (werk en woon)omstandigheden heeft.

Contract
Voordat de zendeling vertrekt is er vaak een procedure aan vooraf gegaan met trainingen en testen. Mede omdat de werkomgeving van de ZZZP’er nogal verschilt van de Nederlandse omgeving en er een hoge mate van zelfstandigheid, standvastigheid en doorzettingsgevoel nodig is. Er wordt ook een samenwerkingscontract vastgelegd met een mandaat en de taken van de zendeling, zendingsorganisatie in NL en het buitenland en vaak ook de kerk.

Ondersteuning
Mensen die geloven in de missie van de zendeling ondersteunen hen met zorg in de vorm van gebed of tonen betrokkenheid onder andere via persoonlijke correspondentie die vaak een bemoedigend karakter heeft.

Loon
Een kerngroep van de meelevende achterban ondersteunt de zendeling met financiën. Dit doen ze naar eigen inzicht en naar wat ze (het werk van) de ZZZP’er waard vinden. Dat geld wordt verzameld op de rekening van de uitzendende organisatie, zodat het belastingaftrekbaar is, en wordt doorgestuurd naar de privé-rekening van de zendeling met aftrek van overheadskosten. Ruim zestig procent van de donateurs geeft structureel, 35 procent eenmalig.

Papierwerk
De ZZP zendeling is vaak uitgeschreven uit Nederland en dat heeft consequenties voor veel papierwerk zoals pensioen, AOW en verzekeringen. Vaak heeft de uitzendende organisatie contacten met een gespecialiseerd verzekeringsbedrijf die de ZZZP’er hierin adviseren zodat zij zich kunnen focussen op het werk ter plaatse.

Lokale werkrelaties
Waar in Nederland de werkrelaties vaak ontstaan door samenwerking en via digitale netwerken zoals Linkedin gaat het in het buitenland vaak anders. Met name in ‘warm culture’-landen zijn zaken als koffie- en theedrinken en samen optrekken een voorwaarde voor een effectieve samenwerking. Goed je werk doen als partners is niet altijd vanzelfsprekend en vaak worden samenwerkingsverbanden via het netwerk aanbevolen, omdat er veel kaf onder het koren is qua arbeiders.

Mensgericht
In de meeste gevallen is deze ZZZP-groep mensgericht en willen ze relaties ontwikkelen om hun werkpassie (=roeping), het geloof in Jezus, te delen met anderen. Dit gaat vaak via projecten die raakvlakken hebben met verschillende thema’s zoals kerk stichting, gezondheidszorg, gevangenenzorg, armenzorg, natuur of via een bedrijf, ook wel BAM genoemd. (Business As Mission). Naarmate de zendeling langer actief is in het buitenland worden de relaties versterkt en kunnen ze meer betekenen voor hun omgeving. Dit heeft vaak tijd nodig, voordat het werk van de ZZZP’er gewaardeerd wordt en er een vergrotingsslag kan plaatsvinden.

Vrijheid én verantwoordelijkheid
Als ZZZP ér heb je veel vrijheid en kun je werken wanneer je wilt. Vaak maken ze van te voren een jaarplan zodat hun werk een kader heeft en ze zich kunnen focussen. Toch hebben ze verantwoording af te leggen aan giftgevers (via nieuwsbrieven), krijgen ze bezoek van de uitzendende organisatie en hebben afspraken met de lokale organisatie.

Moeilijke werkomstandigheden
Soms wordt de vrijheid door omstandigheden zo strak, dat de ZZZP’er in een kramp gaat leven en besluit om terug te keren. Na drie jaar arbeid op het veld is de helft van de zendelingen al weer terug in Nederland. Dit komt door verschillende omstandigheden zoals ziekte, oorlog, onveiligheid, meningsverschillen, teamwork, gezins- en of integratieproblemen. Overigens, re-integreren is vaak moeilijker dan emigreren.

Wil je mij als ZZZP’er bemoedigen met post, gebed of ondersteunen met een gift, dat kan via de contactpagina.

Reageren