Zoals in onze laatste nieuwsbrief was te lezen is mijn (Jaïro’s) werksituatie niet florisant. Reden om te zeggen ‘dat er wat moet veranderen’. Eind december heb ik tijdens mijn flitsbezoek wat gesprekken met mensen gevoerd. En afgelopen weken met mijn team-veldleider hier en andere mensen. Momenteel staan er twee opties open: in Korce blijven en onder de Kenedi Foundation blijven werken en een nieuw project opstarten. Of naar het noorden van Albanië gaan en helpen met een kleinschalige kerk die visie heeft om armen te ondersteunen.

20160113 Klodi en Jairo
Klodi en ik bij een brug uit 1800&nogwat

Dinsdag 12 januari kwam ik na zes uur reizen aan in Noord Albanië. Daar heb ik twee nachten doorgebracht bij Klodi en zijn vrouw (die binnenkort van haar tweede kindje bevalt). We hebben een goede tijd gehad samen, samen opgetrokken en veel dingen met elkaar doorgesproken. Over zijn gemeente, zijn geschiedenis, zijn visie, zijn samenwerking met andere kerken, zijn werk als voorganger en het opzetten van de diaconale kant. Het werk van zijn vrouw en zijn betrokkenheid bij het evangelie verspreiden via de radio. Ik merk dat onze vriendschap (sinds 2010) sterk is en hij zou het echt waardevol vinden als ik zijn gemeente kom ondersteunen.

Daarna heb ik een nacht doorgebracht in Tirana bij ervaren collega zendelingen met een groot netwerk en mensenkennis. Met hen heb ik ook ‘deze casus’ besproken en zij gaven mij nog twee waardevolle tips die ik ter harte heb genomen. Zij kenden Klodi ook en konden een goede referentie over hem uitbrengen. Vrijdag ben ik heel thuis gekomen (onderweg was een rechterhelft van een weg weggeslagen door een modderrivier…)

Zaterdag had ik een goed gesprek met mijn huidige teamleider in Korce en deelde met hem mijn Shkoder-ervaringen. Hij had ook navraag gedaan en ook een positieve referentie over Klodi. Het was een verhelderend en open gesprek. Hij merkte dat mijn hart daar wel ligt en tijdens de reis kwam ik tot dezelfde ontdekking. Maar zei hij ook: ‘hart, gevoel en verstand zijn drie verschillende dingen, maar die moeten wel één worden’. Blijvend gebed is erg belangrijk hierbij.

Met Francien heb ik mijn bevindingen doorgesproken en zij ziet ook wel mijn verlangen. De kinderen hebben we ook verteld dat we mogelijk gaan verhuizen en zij hadden hun vragen maar waren er kalm en nuchter onder. ‘Als mijn lego kasteel maar mee gaat ;-)’

Volgende stap is dat ik van Klodi graag wil zien wat hij concreet voor mij voor ogen heeft. We zullen tijdens ons verblijf in NL, volgende week, een gesprek met Iteams (de uitzendende organisatie) hebben over ons wel en wee.

Net kregen we nog ‘een mooi knipoogje van boven’ via de nieuwe weektekst voor de kinderen:

Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen je plannen slagen. (Spreuken 16:8)

Blijf bidden voor ons, zodat we Gods stem mogen verstaan en Zijn wil mogen doen in Albanië. En wil je met ons meeleven via gebed; laat het ons weten, dan zetten we je op de gebedslijst.

Reageren