In september 2005, tien jaar geleden, startte de Amerikaanse Rebecca na lang beraad een ‘safe-house’ voor kwetsbare Albanese meisjes in Korca. ‘houden van hen, van wie niemand houdt.’ Is haar drive om dit werk te doen. Door het creëren van een veilige omgeving kunnen de meiden werken aan hun toekomst.

In 2003 werd er een dagcentrum geopend voor kwetsbare kinderen die overdag veel op straat liepen, speelden en bedelden. We leerden hen beter kennen en kwamen erachter dat er ook meisjes seksueel werden uitgebuit. Eigenlijk kwam het balletje aan het rollen door twee zusjes die drie jaar lang, vanaf hun achtste jaar, in ruil voor sigaretten, drank of voedsel uit de kleren moesten. Toen we regelmatig een mensenhandelaar in haar omgeving zagen, moesten we wel iets doen, voordat het te laat zou zijn.20151008 safe home 10 jaar

Lange termijn beslissing
De situatie was hartverscheurend en de overheid had geen pasklaar antwoord. Na lang nadenken, rondkijken, overleggen en bidden heeft de Kenedi Foundation besloten om dit meisje en andere meisjes onderdak te bieden, zodat ze in een veiligere en liefdevollere plek konden opgroeien en konden werken aan het verwerken van hun trauma’s. Dat had veel voeten in aarde, want zoiets is niet zomaar geregeld en de oprichting van een meidenhuis is een lange termijn plan.

Opstart
Destijds had de overheid niet veel regels hierover en daardoor was de start makkelijk. In het pand waar straatkinderen opgevangen werden en de staf wel eens sliep werden meer bedden geschoven. Financieel werd het project gezegend met een nalatenschap via een Engelse kerk, zodat een historisch pand helemaal opgeknapt en geschikt gemaakt kon worden voor dit werk.

In 2006 was het nieuwe gebouw klaar en kwamen er meer meiden, waaronder een meisje van zes (!) jaar. We startten met vier meisjes die we in overleg met de ouders hebben opgenomen in het safe-house.

In tien jaar tijd hebben we twaalf meisjes kunnen opvangen. Twee meiden zijn na een aantal maanden afgehaakt en twee van hen zijn nu volwassen. Momenteel vangen we acht meiden op, tussen de 6 en 18 jaar.

Begeleid wonen
We hebben ervaren dat de meiden op hun 18+ nog niet zelfstandig kunnen wonen. Daarom is in de zomer van 2015 de kelder van het safe-house omgebouwd tot een zelfstandige woonruimte voor twee meiden, zodat die nog drie jaar lang kunnen werken aan een zelfstandig leven in de Albanese maatschappij. Momenteel werken we nauwer samen met social werkers en politie. Er zijn vijf stafleden die in shifts zorg dragen voor de meiden, door zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren.

Terugblik
Rebecca: “Graag wil ik het komende jaar de verdieping ingaan, niet zozeer meer meiden opnemen. Samen met de staf willen we kijken hoe we de trauma’s van de kinderen kunnen bespreken, zodat er een genezing plaats vind. Dit doen we samen met specialisten uit het Verenigd Koninkrijk die helpen met hun kennis en ervaring. Hoewel ze het verleden altijd met zich zullen meedragen, is mijn gebed dat ze de helende kracht van God mogen ervaren.

Stabiele moeders
Kijkend naar de toekomst zou het super zijn als de opgevangen meiden zelf stabiele persoonlijkheden worden. Dat ze zelf als moeder de gezinsmogelijkheden kunnen bieden die ze zelf niet hebben gehad. Dat geeft me hoop voor de toekomst, want dat is nodig om door te gaan en vol te houden.

Bekijk meer info over het safe house op de website van de Kenedi Foundation

Reageren