Afgelopen week hebben we de herfstvakantie benut door deel te nemen aan een conferentie voor zendelingen die in Albanië werkzaam zijn. Hoewel het intensief was, was het ook ontspannen en hebben we goede input gekregen en waren er waardevolle gesprekken.

IMG_6938We spraken met andere Nederlanders die al langer werkzaam zijn in Albanië en we wisselden ervaring en kennis uit. De kinderen hadden een eigen kinderprogramma en trokken op met een ander Nederlands zendingsgezin die werkzaam zijn in Tirana. Hoewel het veel regende buiten hadden de kids met elkaar een leuke tijd.

Inhoudelijk was er een indrukwekkend getuigenis van een Albanese vrouw, die de kans kreeg om een studie te volgen in Amerika, en na het afronden van haar studie besloot om haar kennis te gebruiken in Albanië en een christelijke school stichtte. Er waren 3-minuut presentaties van verschillende zendelingen en hun organisaties, stands, samenzang, toespraken, onder andere over gebed als basis voor zendingswerk, de geestelijke erfenis die veel zendelingen kunnen geven aan het Albanese volk en het belang van protocollen voor bescherming van kwetsbare groepen. Tot slot waren er tijdens pauzes en maaltijden veel mogelijkheden om elkaar te spreken.

Het bijzondere van het zendingswerk in Albanië is dat er twee grote koepelorganisaties zijn (AEP en VUSH) die een aanspreekpunt zijn voor de zendelingen, maar ook voor de overheid. Hoewel het niet altijd makkelijk is, er verschillende belangen en geluiden zijn, is het goed om één te zijn naar buiten toe. Het was ook bijzonder om met zoveel achtergronden en nationaliteiten te weten dat iedereen Gods boodschap wil verspreiden op zijn/haar manier in Albanië.

Reageren