Regelmatig vragen M/Nede(r)landers aan ons, of we iets merken van de vluchtelingenstroom in Albanië uit het Midden-Oosten. Het antwoord is negatief. We volgen wel het Nederlandse nieuws en zien dat de vluchtelingenstroom is als een riviertje. Als je een dammetje bouwt, probeert het water zich een andere weg te banen naar ‘de lage landen’.

20150919 vluchtelingenEén keer in de miljoenenstad Thessaloniki dacht ik vluchtelingen te zien, maar dat weet ik niet zeker. Vrienden van ons in Thessaloniki hebben via hun netwerk verzoeken gekregen om vluchtelingen te helpen, mede omdat Thessaloniki op de route ligt en zeventig kilometer ten Noorden de grens met Macedonië én Griekenland het eerste EU land is, waar ze belandden na de overtocht per boot. De dichtstbijzijnde grensovergang  tussen Griekenland en Albanië ligt op duizend meter hoogte en is lastig te bereiken, een erg onaantrekkelijke route.

Maar Albanië is helemaal niet interessant voor mensen uit Pakistan en Syrië, net zoals Slovenië, Servië en Griekenland. Als je op de vlucht bent en de reis van je leven maakt, ga je natuurlijk voor een A-land zoals Zweden, Duitsland, Nederland of Engeland. Een jaar geleden zijn uit een Albanees dorpje vlakbij honderd mensen vertrokken naar Duitsland. Ze zijn zelf (economische) vluchteling die een betere toekomst willen opbouwen. Oorlogsvluchtelingen krijgen momenteel in Duitsland voorrang boven economische vluchtelingen. Zodat nu Albanezen en Kosovaren kansloos zijn bij asielaanvragen. Merkel bracht onlangs een bezoek aan Albanië om dat onder andere duidelijk te maken en daarnaast hebben in de kranten ook advertenties gestaan van de Duitse Ambassade.

Tot slot is er een bijzonder Nederlands welkom aan de vluchtelingen in de jaarbeurs van Utrecht. Terwijl 500 vluchtelingen opgevangen worden in de ene hal, is in de andere hal een erotische beurs aan de gang… Welkom in Nederland, waar (seksuele) vrijheid hoog in het vaandel staat.

Naschrift: Volgens mijn oud collega Anneke is er in Tirana wel een AZC in de hoofdstad Tirana, maar zijn is de toestroom van asielzoekers erg klein.

Reageren