Johannes Post streed tegen het onrecht wat de Duitsers met name de Joden aandeden. Hoewel hij zichzelf geen heldenstatus wilde toedienen, gaf hij zijn boerderij, zijn akkers, zijn jonge gezin (8 kids) en zijn vrouw op om de strijd te strijden. Hij gaf uiteindelijk zijn leven zodat anderen konden leven. 

musical soldaat van oranje ('Held' is Erik Hazelhof)
scene uit de musical soldaat van oranje (‘Held’ is Erik Hazelhof)

Toen ik het boek las, dacht ik, wat zou ik doen als ik in zijn schoenen stond!? Wat zou ik doen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Het gros van de Nederlanders was passief en werkte de Duitsers niet tegen. Iedereen had overlevingsdrang en wilde zeker niet zijn kop boven het maaiveld uitsteken. Want dat kon de dood tot gevolg hebben.

Hoewel ik wel van avontuur hou, en uitdagingen niet uit de weg ga, is het een grote stap om alles wat God je gegeven heeft (en waar je als man ook (eind)verantwoordelijk voor bent) op te geven om de goede strijd te strijden. Toen ik het met Francien er overhad, gaf ze aan dat Johannes wel erg ver ging en zijn gezin zelfs opofferde om in het verzet te dienen. Ze vroeg zich af of dit wel verantwoord was, was gezin is prioriteit nummer 1. Ze had een punt, en dan zeggen dat anderen hun leven moeten wagen. Johannes vond dat iedereen een taak had en overtuigde velen om hun naaste lief te hebben, God te gehoorzamen en een onderduiker in huis te nemen. Zelf gebruikte hij zijn organisatie en netwerk talent in dienst van God om overvallen te plegen zodat er weer bonkaarten beschikbaar waren voor onderduikers.

Het is in theorie moeilijk voor te stellen, maar ik denk dat de kans groot is dat mijn generatie ooit weer een oorlogssituatie zal meemaken. En dan is het mijns inziens goed om over dit soort vraagstukken na te denken. Wat zou jij doen?!

In goede actie-films en veel andere speelfilms komen helden naar voren. Thema’s als opoffering (het kan je je leven kosten), redden, verantwoordelijkheid nemen, beschermen (gezin, vrouw), risico’s durven nemen, betrouwbaarheid, loyaliteit, zeggen wat je doet en doen wat je zegt en kamaraadschap (team), komen daarin sterk naar voren. We kijken ernaar en vaak willen we net zo’n held zijn. Als man identificeer ik me vaak met de speelfilm-held. (bekijk een preekje hierover)

In het boek over Johannes Post, en de musical Soldaat van Oranje komen bovengenoemde thema’s ook sterk naar voren. Met als groot verschil dat het geen film is, maar levensecht. En het gaat dan echt om leven en dood. Om recht en onrecht en om te kiezen voor de ‘smalle weg’.

https://youtu.be/I43RqcqQziM

 

Reageren