Hij staat zo’n 750 meter hoger dan de Albanese stad Korce. Het 25 meter hoge kruis markeert het hoogtepunt van de berg en aan zijn linkerzijde staat een mooi kapelletje.

homepage-backgroundAan de voet van het kruis hadden zich zo’n tien mensen verzameld (Nederlandse Jeugd die momenteel op hulpreis is) die ’s ochtends vroeg omhoog waren gelopen. Onder aan het kruis genoten we van een suikervrij ontbijt met verse jus, wortel, boterham, een gekookt eitje en een komkommer. Als nagerecht verorberden we een hele watermeloen en ontstond er een spuugwedstrijd met pitjes.

We aten aan de voet van het kruis en aan het einde had een korte overdenking over het kruis-symbool en de betekenis ervan. Want eigenlijk is het wel gek dat het kruis wereldwijd bekend is zonder reclamecampagne en dat het kruis vroeger symbool stond voor een verschrikkelijke dood en nu een andere betekenis heeft. Hieronder de overdenking:

Aan de voet van het kruis | Betekenis van het kruis

Het kruis is een effectief beeldmerk, iedereen op de wereld herkent het, reclamemakers zouden er jaloers op zijn om zo’n logo te ontwerpen. Het symbool brengt massa’s mensen op de been. Het symbool gaat duizenden jaren mee en heeft het gedaan zonder reclamecampagne.

In Jezus-tijd was het kruis een martelwerktuig. Je zag regelmatig langs de hoofdwegen dode mensen hangen. Dit beeld moest zorgen voor afschrikking en was een Romeinse manier van de langzame doodstraf. Het kruis is wel duizend jaar gebruikt als een soort van elektrische stoel, guillotine of dodelijke injectiespuit. Vroeger riep het kruis als teken van het christendom veel weerstand op, getuige de eerste berichtgevingen. ‘De Joden ergeren zich eraan en de Grieken vinden het een dwaasheid,’ schreef Paulus al zo’n 55 jaar na Christus.

Vraag: Wat betekent een kruis voor je?!

  1. Symbool voor Christendom
  2. Overwinning op de dood
  3. Liefde van God voor de mens
  4. horizontaal vs vertikaal / teken van verbinding.
  5. Reiniging en bevrijding van negatieve energie

De bijbel verklaart zijn kruisdood als volgt: ‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God’
Filippenzen 2 vers 6-11

Onze jaartelling gaat terug naar de geboorte van Jezus. Het kruis spreekt van kracht en werd het symbool van hoop en herstel door de betekenis van de invulling van Jezus, die een trage dood stierf aan het martelwerktuig, maar na drie dagen opstond. De tegenstelling werd groots tussen dood en leven. Er vond een ruil plaats aan dat kruis daar op die heuvel 2000 jaar geleden. Jezus stierf in ruil voor de mensheid, zodat mensen recht kunnen staan tegenover God.

Als je nadenkt over het kruis, is het symbool de samenvatting van het christelijke geloof. Het is het ultieme genadeteken: het teken dat God om mensen geeft en alles voor ons over heeft. Het is het symbool van lijden en dood, en ook van de opstanding uit de dood.

Ik erken dat ik slechte dingen doe en denk, maar ik geloof dat Jezus voor mijn vuiligheid die dood stierf. Ze worden niet mij aangerekend, maar Jezus neemt ze van mij over. Niet alleen het kruis was een martelwerktuig waarbij ze op de minuut konden uitvinden hoelang ze iemand zouden doden, maar juist de last van de zonden van de mensen was zwaar voor Jezus.

Hij stond op uit de dood om zijn leven te delen met iedereen die gelooft en zijn Geest ontvangt. Dat geloof opent enorme perspectieven.

Ik neem het kruis serieus en het is meer dan een sieraad, gebaar of relikwi. Het kruis pakt mijn doodlopende wegen aan, het wijst ons op een betere weg en maakt die ook mogelijk. Het kruis is daarom een teken van hoop voor de toekomst, zo oud als het is. Sterker nog: het is de enige garantie voor een hoopvolle toekomst.

Ik vind het jammer dat ik het kruis niet vanuit ons huis kan zien, maar voel me bevoorrecht dat ik en m’n stadsgenoten regelmatig naar het kruis kan kijken. Het kruis staat middenin de wereld, zonder dat het aan slijtage onderhevig is. Het verandert mij, Het verbindt mij met anderen ver weg en dicht bij. Het plaatst ons middenin de wereld met een gemeenschappelijke hoop op eeuwig leven, waarvan de kwaliteit nu al steeds sterker in ons leven doordringt.

Reageren