Voor de website van de Kenedi Foundation heb ik onderstaand artikeltje geschreven over de start van de voedselbank in Korce. Een van de doelen van deze beweging is dat Albanezen meer het deelprincipe gaan toepassen. Grappig detail is dat de ‘Foodbank Albania’ gecoördineerd wordt door een Nederlandse vrouw die met ons in dezelfde kerk zit in NL en woont in Tirana.

In maart 2015 startte de voedselbank ook een vestiging in Korça. De lokale stichting ‘Kenedi Foundation’ is de uitvoerende partner van deze voedselbeweging. Nestor Furxhi is projectleider en motivator achter het project. Een interview met hem over deze relatieve nieuwe Albanese beweging.

De voedselbank Korce is de derde in het land. In de openingsweek was er in de winkelstraat een voedselactie om gekocht voedsel te deponeren. De voedselbank verzameld gezond voedsel met een lange houdbaarheidsdatum, zoals olie, meel, rijst en pasta.

Doelen
Het belangrijkste doel van de voedselbank is om de armen te voeden. Bijna een half miljoen Albanezen leven onder de armoedegrens. Ze hebben nog geen euro per dag te besteden voor persoonlijke uitgaven. Een heleboel mensen in en rond Korça leven in armoede en dit project richt zich op de ergste armoede en noodsituaties. Naast het verzamelen van voedsel wordt er ook gesproken over voedsel; over voedselverspilling, over onder- en overvoeding en om gezond voedsel te eten. Het is mooi om als Albanezen samen met verschillende organisaties te zorgen voor onze arme landgenoten.

De voedselbank Korça heeft een focus op supermarkt-acties en het uitdagen van jongeren om te delen van je rijkdom cq voedsel. Dit gebeurt onder andere via middelbare scholen. Het verzamelde voedsel wordt opgeslagen in een kerk en vandaar wordt het uitgekeerd aan personen die het echt goed kunnen gebruiken.

Gemotiveerd door Jezus
De projectleider Nestor is een gedreven man. In noodsituaties zijn goede en bemoedigende woorden belangrijk, maar vaak zijn woorden zijn niet genoeg. Er is actie nodig. Mijn persoonlijke voorbeeld is Jezus die in Matteus 25:34 zegt: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.’ Via de voedselbank brengen we dat in praktijk.

Wereldwijd netwerk
De Voedselbank is een wereldwijd initiatief, gestart in de Verenigde Staten in 1967. Vandaag de dag is het verspreid over verschillende continenten en tientallen landen in West-Europa. Voedselbank Albanië begon in november 2013 met onder andere een subsidie van de Nederlandse organisatie Mensenkinderen. Voedselbank Albanië werkt samen met nationale en particuliere organisaties en werkt met veel vrijwilligers. De voedselbank Korca is onderdeel van de Foodbank Albanië.

U kunt de voedselbank Korce volgen op Facebook of neem een ​​kijkje op de Voedselbank Albanië Website.

Reageren