Voordat we uit Nederland vertrokken heb ik nog het boek G-kracht gekocht. Een boek geschreven over de 4 G’s; God, Gezin, Gemeente en Gerechtigheid, vandaar de toepasselijke titel. De schrijvers Henk en Theo diepen de begrippen krachtig uit, zodat als de inhoud impact heeft en God door je heen gaat werken. Het is een motiverend en enthousiast boek om je geloof te verdiepen en meters te maken door je in te zetten voor anderen.

God; Het geheim van een krachtig leven begint bij de bron van alle kracht; God. Het verhaal tussen God en mensen staat in de Bijbel en je kan God volgen door je te laten inspireren door Jezus woorden en daden. Gods Geest geeft ons creativiteit, goedheid en schoonheid om een heilig leven te leiden aan God toegewijd.

Gezin, Dit is breder dan je eigen gezin, maar gaat ook om het gezin waar je uit komt, om vriendschappen en het huwelijk. Het gezin is een primaire plek waar we intieme relaties beleven. Een veilige plek waar vreugde en ontwikkeling plaats vindt. Wat hierin lastig is dat je vaak gaat voor jezelf, terwijl het hier juist draait om de ander te waarderen en te erkennen en dat is soms een ‘gevecht’. Ook wordt de waarde van fantastische vriendschappen aangehaald, waarin je alles met elkaar deelt.

Gemeente; dat zijn de andere gelovigen om je heen, vaak heet dat een kerk. Soms is dat verstikkend omdat je met allerlei figuren mag optrekken die niet helemaal jouw type zijn. Twee woorden zijn enorm belangrijk ‘elkaar’, dus niet solo chisten-zijn en ‘liefde’; vergeven, gastvrij zijn, verdragen, de vrede bewaren. ‘Heb elkaar lief!’ Ook al heeft die ander een andere koers/visie/mening en vergeef.

Gerechtigheid; Een breed begrip, maar het boek duikt in op sociale gerechtigheid en noemt drie voorbeelden waarin ze mensen uitdagen om op te staan tegen onrecht. 1) 1,4 miljard mensen leven in armoede; 2) de christenen die vervolgd worden en het meeleven, meestrijden en lijden met hen; 3) mensenhandel; 27 miljoen mensen vandaag de dag zijn slachtoffer van uitbuiting. Ze dagen op om recht te doen; voor hen op te komen door voor hen te bidden en aan hen te geven.

Het rijtje van de vier G’s hadden er bij mij al ingehakt tijdens m’n karakterweekend in 2011. Een mooi boek om te lezen, nog mooier is dat het je aanzet tot actie 😉

G-kracht | ISBN: 9079859184 | December 2014 | Henk Stoorvogel & Theo vd Heuvel | € 16,50

 

 

 

 

 

Reageren