Voor de tiende keer heb ik het blad Bereik de Wereld mogen verzorgen, wat gisteren bij de achterban is aangekomen. Het blad legt verantwoording af voor bestede gelden, geeft een indruk van de hulpontvangers en is een middel om per post informatie van GAiN te vertellen.

afbeelding-BdW10‘k vind het bijzonder dat ik tien keer dit blad mocht samenstellen. Dit tiende exemplaar is ook in de vernieuwde huisstijl gegoten en heeft in het midden een grote poster. Het aantal laatste nummers bevatten een thema, waaraan je de inhoud kan ophangen, dat zorgt voor een stukje frisheid en variatie.

Voor het maken van dit magazine, maar ook website artikelen is het altijd een grote uitdaging om informatie ‘uit het veld’ te krijgen. Interviews kosten vaak veel tijd en worden door iemand anders afgenomen, zodat je ook ‘ruis’ hebt en niet altijd weergeeft wat iemand bedoeld. In Albanië wil ik me inzetten zodat organisaties als GAiN een goede terugkoppeling en verantwoording krijgen van wat er met het geld is gebeurd.

Aan de ene kant is er dus het afscheid van het magazine, aan de andere kant ga ik verder met het verzamelen van ‘content’, maar dan op een nieuw plekje, werkveld én voor verschillende organisaties.

Lees in Bereik de Wereld mijn afscheidsinterview.

Reageren