Het boek ‘het goede leven’ is een mooi boekje over het God het echte leven heeft bedoeld. Het is een spiegel wat wij van ons leven (en dat van anderen) maken en hoe we daarmee omgaan. Ik heb er een boekverslag van geschreven om anderen te enthousiasmeren. Doe er je voordeel mee.

Het boekje gaat in op verschillen in de wereld, hoe Jezus zich bewoog en hoe hij het ons leert om te gaan met de keuzes die we hebben.  Hij liet zijn huis en bedrijf achter zich en leefde als een dakloze. ‘Hij was rijk en werd omwille van u arm’ (…) Hij kon zijn Jood –zijn achter zich laten. Buitenlanders prees hij, meer dan wie dan ook. Het liefst Samaritanen, de zigeuners en Marokkanen van die samenleving, juist die stelde Hij zich ten voorbeeld en met hen identificeerde Hij zich. (blz.71) Het boekje prikkelt om recht te doen en het neemt je eigen gedrag onder de loep.

Homslag-reinier-sonneveld-het-goede-levenet 223-pagina’s tellende boekje ‘Het goede leven’ heeft drie delen. In deel l worden de afgoden van deze tijd benoemd: geld, techniek en status. Vandaag de dag  laten wij ons door deze ‘moderne afgoden’ vaak leiden, terwijl het afleidt van een puur leven met God. De sleutel is dat we als christenen vrij mogen zijn van deze afleiders en dat we het echte leven kunnen vinden zonder deze afgoden. Bij een vrij mens denken we aan een ‘kunstenaarstype’ wat zich nergens wat van aantrekt. De christelijke tegenzet is: je bent veel vrijer met de juiste grenzen. Kies de gezonde regels, geboden en verboden (…) Ontloop niet wat lastig is, maar duik er midden in. (blz.86)

Deel II van het boekje gaat over de complexiteit van de wereld. De hoofdstukken ‘Kiezen, Onmacht en Schuld’ gaan over de weg die wij uitstippelen in ons dagelijks leven. Als ik weet dat mijn spaargeld via beleggingen wordt geïnvesteerd in wapens en kinderarbeid en ik heb een avond vrij – schakel ik dan over naar een andere bank? (blz.108). Het hoofdstuk over onmacht maakte me erg verdrietig toen ik de opsomming van feiten las over hoe het met onrecht in de wereld is gesteld. We gooien jaarlijks 4 miljard euro aan eten weg. (…) Omdat wij gebrek hebben aan medisch personeel, koopt het westen de Afrikaanse elite op, de beruchte braindrain. Jaarlijks trekken er 20.000 artsen weg. (…) 90 miljoen kinderen krijgen geen onderwijs. Dat kunnen ze wel krijgen voor 11 miljard euro per jaar. (blz. 134)

De auteur benoemt tien argumenten, waardoor wij minder rekening houden met anderen en met Gods schepping. Enkele zijn: Wij mogen toch ook gewoon genieten?! – Maar ik betaal toch al gewoon belasting, daarin zit toch al veel hulp?- Ik heb helemaal geen geld over of – Er zullen altijd armen zijn. Het tweede deel eindigt met Jezus’ perspectief ten aanzien van onrecht en hoe Hij ons daarin voorging en inspireert. Het goede nieuws bekendmaken, dat gaat nooit alleen met woorden, maar ook met daden. (blz.189)

Het boek sluit positief af met het deel lll: ‘Opwekking’. Daarin worden korte levensverhalen beschreven van Josia, Petrus, Basilius, Francesco, Maarten Luther en John Woolman. Zij ontdekten ‘het goede leven’ en maakten beslissingen door God te gehoorzamen en op te komen voor onrecht.

Het boekje kan besproken worden in kringen en bevat per hoofdstuk uitdagende vragen en prikkelende opdrachten. In de groep kun je bespreken hoe de uitvoering van de opdrachten je ‘kwellen’. Voorbeeldopdrachten zijn:  Reken uit welk percentage je van je van je bruto inkomen aan giften geeft. (…) Verzamel alle kleding die je een jaar lang niet hebt gedragen, bel een vriend(in) op om het weg te geven of te ruilen.

Tot slot gaat ‘het goede leven’ over gerechtigheid. Een thema dat verder reikt dan armoede alleen ;  het heeft ook veel te maken met hoe je met je naaste, je eigen lichaam, voedsel, natuur en dergelijke omgaat. Het boek is een aanrader, met veel verhalen, vragen en oude en nieuwe voorbeelden.

Het goede leven | Reinier Sonneveld | 2009 | € 13,50 | ISBN: 97890 5881 4333

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *