20130316 Speech of my lifeTedX is een congres waarin mensen hun vaak indrukwekkende levensverhaal vertellen. Nu heb ik niet zo’n heel bijzondere, maar de kunst is om elementen uit te lichten die jouw ‘story of my life’ aansprekend en interessant maken. Check it out!

Toen ik 17 jaar oud was, organiseerde ik op school een valentijns-actie. Medeleerlingen en docenten konden een roos kopen, een kaartje beschrijven en deze weggeven aan iemand anders. De opbrengst van de rozen ging naar de oorlogsslachtoffers.

Dat kleine verhaal vertelt eigenlijk het grote verhaal wat gaat over de talenten die ik van God heb gekregen en in wil gebruiken. In de afgelopen jaren heb ik dat verder mogen ontwikkelen. Ik zag veel landen, bezocht veel projecten, ontmoette veel verschillende mensen over de hele wereld. Ik merk dat onrecht en mensen in nood mijn hart raken.

Met heel mijn hart wil ik vertellen van het onrecht wat wereldwijd heerst. Dat er veel mensen geen gelijke kansen hebben omdat er niemand voor hen opstaat. Via mijn werk wil ik de mensen die geen stem hebben verwoorden en hun verhaal laten vertellen. Juist aan degene die materieel gezien rijk zijn. Maar ben je als Nederlander rijker dan een Afrikaan?! Of is rijkdom relatief? en wat is rijkdom eigenlijk?

Mijn inziens is rijkdom meer dan liefde, geld,macht of aanzien. Rijkdom is voor mij je leven delen, de buren helpen of zeggen tegen de ander “Je mag er zijn, je bent waardevol, God houdt van je!” Je bent pas echt rijk als je God hebt ontmoet en Jezus kent.

Dat heeft mijn hart, dat soms moeilijk, net als de stekels aan een roos, maar ik wil Gods liefde voor mensen doorgeven, Gods liefde, het beeld van een roos.

Bekijk ‘my story’ in het Engels op youtube

 

Reageren