Vorige week stond ik bij een open graf. De kist van mijn oma stond klaar om te laten dalen. Vol emoties en herinneringen, besef je dat iedereen een keer gaat sterven. De psalmist zegt het leven is ‘een zucht’ . We denken dat we wat zijn, maar we maken maar een fractie van de geschiedenis mee.

Ik moest vaak denken aan m’n oma tijdens het lezen van Psalm 90. Enkele quotes:

1) Here gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht.
2) Gij doet de sterveling wederkeren tot stof
3) De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren: wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want wij gaan snel voorbij, en wij vliegen heen.

Samengevat gaat de psalm over de sterfelijkheid van de mens, over de oneindigheid van God en Hij roept je op om bij hem te horen. Onderstaand filmpje van Michel’s blog

Reageren