Soms is het goed om te beschrijven waar je in gelooft. Ik geloof dat…

  • God de hemel en de aarde heeft geschapen.
  • God alles in Zijn hand heeft, weet wat er gaat gebeuren en alles weet.
  • Dat we in een ‘gebroken wereld’ leven. Zonde maakt veel kapot maar,…
  • …Jezus komst, zijn sterven en opstanding heeft de kloof tussen dood en leven overbrugt, zodat we nu op aarde al ‘hemelburgers’ kunnen zijn.
  • Dat God liefde is en ontzettend veel van alle zes komma zoveel mensen houdt.
  • Dat ieder mens naar Gods beeld is geschapen en God een doel heeft met zijn/haar leven.
  • Dat God je roept en vraagt om Hem te dienen.
  • Dat de Bijbel waarheid is en de inhoud kracht geeft (daarom is het in veel landen een verboden boek)
  • Dat Gods Geest tot mij spreekt in de dingen die op mijn pad komen.

Meer weten over God; ikzoekGod.nl

Wat ik geloof is goed verwoord in onderstaand lied.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fjw3GOc2hMU]

Reageren