Vanochtend lazen we Psalm 139. Een Psalm die gaat over de almacht van God die ons als mens, door en door kent. De voorganger pikte drie wegen eruit op; de levensweg; geloofsweg en eeuwige weg.

In onze levensweg worden we vaak geprikkeld om het maximale uit het leven te halen. Door ver op reis te gaan, een coach te zoeken, of door een opleiding/cursus te behalen of promotie te maken. Vaak gericht op een maakbare wereld.

Onze geloofsweg gaat in op de drive, die we van nature hebben, om zoeken naar een hogere macht en het doel van ons leven. De Bijbel zegt in vers 1-3 dat God ons door en door kent:

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.
De eeuwige weg begint al voordat je bestond, verwoord in vers 16:

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin
alles werd in uw boekrol opgetekend
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet

Reageren