Dan Stevens is een jonge knul die een talent heeft om goede video’s te maken. Zijn laatste video is ‘presence’ (aanwezigheid). ‘k vind de video aansluiten bij het rampenteam DART.

De aanwezigheid van God aan Mozes verscheen als een vurig opgloeiende struik. Bij Job verscheen God door een krachtige wervelwind. De reactie op de aanwezigheid van God wordt altijd gekenmerkt door angst, maar toen Jezus kwam is dat allemaal veranderd. God was nu aanspreekbaar en persoonlijk aanwezig. Als gevolg van zijn verlossende werk kunnen we Gods tegenwoordigheid voelen door de aanwezigheid van de Heilige Geest.

Reageren