Vanochtend ging het in de kerkdienst over de eerste anderhalf hoofdstukken van Nehemia. Nehemia bezat een toppostie aan het hof van koning Artachsasta. Hij was koning van het Perzische rijk dat van Griekenland tot en met Pakistan breed was. Het beroep schenker is niet een veredelde ober, maar het betekende dat hij verantwoordelijk was voor de veiligheid van de koning en de voedsel-inkoop van het paleis. Op een gegeven moment hoort hij van zijn broer dat het niet goed gaat in zijn vaderland met de wederopbouw van de stad Jeruzalem.

Het nieuws treft Nemenia als een mokerslag en hij gaat bidden, rouwen en vasten, dagen lang. Wat kunnen we leren van Nehemia’s gebed?!

  1. Hij belijdt zijn eigen zonden, maar ook die van zijn familie en die van z’n volk.
  2. Hij appelleert God ook op Zijn belofte, om de verbannen Israeli terug te laten keren naar Jeruzalem als ze Zijn geboden houden.
  3. Hij vraagt God of Hij zijn gebed wil verhoren en
  4. Hij onderneemt actie naar de wereldheerser. Hij bidt God voor Zijn begeleiding en of God door middel van de konings antwoord, Nehemia welwillend zal zijn. (zo’n honderd dagen erna verhoort God Nehemia’s gebed)

Reageren