Vanochtend in de dienst hadden we een toffe preek naar aanleiding van 2 Timoteus 3. Het hoofdstuk is in twee gedeeltes gehakt.

Het eerste gedeelte gaat over de tijd van vandaag de da, waarin we ’trouweloos (veel echtscheidingen, weinig diepe vriendschappen), geldgierig (klein: voor jezelf sparen; groot: financi

Één reactie op “Vinden, volgen en blijven”

  • Arie Boer

    Vanmorgen voordat de samenkomst begon, zongen we onder andere het lied “Dit is de dag die de Heer ons geeft”. Dit is een zin uit Psalm 118:24; Om te weten waar het hier over gaat moet je deze zin lezen in zijn verband, bij voorbeeld vanaf vers 20, en vergelijk dan het geheel met Mattheus 21 :33 – 46, en je komt dan tot een verrassend resultaat, namelijk dat de Heere Jezus een gelijkenis vertelt waarin HIJ de Joden vertelt dat zij het Koninkrijk van God zullen kwijtraken ( vers 43). Ik wil hiermee zeggen dat we er voor moeten uitkijken om niet zomaar een zin uit de BIJBEL uit zijn verband te rukken en daar een lied op gaan maken dat eigenlijk niets zeggend is.

Reageren