Vandaag was er een kinderdienst; een themadienst voor de basisschoolkinderen met als Thema ‘God is groot en geweldig’. De spreker vertelde aan de hand van afbeeldingen het verhaal uit Marcus 4: 35 – 41 over Jezus in de storm. De plaat hiernaast laat de tweeledige toepassing naar vandaag de dag zien:

1) De mensen in de boot zijn de mensen van deze tijd. Jij zit ook in de boot met verschillende mensen om je heen, en soms stormt het in je leven. Op wie vertrouw je in moeilijke tijden!?

2) Als ‘kerkvolk’ zitten we ook bij elkaar in de boot. We zijn gelukkig verschillend maar is jou bijdrage om de boot helpen om vooruit te komen?! Zelf zit mijn kracht in het aandragen van idee

Reageren