Hoe gaat het er aan toe bij de organisatie waar ik werk?! Het antwoord in tien punten:

  1. GAiN is een jonge organisatie (oprichting 24 juni 2008).
  2. Binnen GAiN werken momenteel zo’n 12 mensen, zo’n 6 fte.
  3. Bij GAiN werken veel 50+ ers (ik ben ongeveer de jongste)
  4. Men werkt vrij zelfstandig en veel mensen werken vanuit huis
  5. Met weinig overleg willen we veel werk verzetten; Structureel is er twee-wekelijks groot overleg. Tussendoor zijn er veel

Reageren