‘Jezus-Moslims’, een woord met een spanningsveld erin. Jezus-Moslims zijn geheim gelovigen die met hun hart Jezus belijden, maar mee doen met de ramadan en regelmatig in de moskee zitten. Veel van hen zijn bang voor hun omgeving als ze vertellen over Jezus.

In de Bijbel is Nicodemus zo’n geheim gelovige. Hij is een ‘Jezus-Farize

Reageren