Jezus zegt in de Bijbel; Johannes 6:32-59 dat hij het ‘brood des levens’ is. Dat klinkt erg raar, maar het is met name symbolisch bedoeld. Vanochtend hoorden we meer over de betekenis van brood:

  1. Brood wordt gebroken en niet gesneden.
  2. Een deel van het gebakken brood houden de Joden apart om God te bedanken (als offer).
  3. In Genesis 14 wordt als eerste brood genoemd tijden het sluiten van een verbond. Dat ging met brood en wijn.
  4. Bethlehem, Jezus geboorteplaats betekend broodhuis.
  5. Kribbe kan vertaald worden met bewaarplaats voor brood (tijdens het loofhuttenfeest).
  6. De tempel is gebouwd op een dorsvloer (waar het kaf van het koren wordt gescheiden).
  7. Tijdens de sabbatsviering liggen er twee broden (een herinnering aan dat God zal voorzien toen het Joodse volk in de woestijn manna kreeg).
  8. Brood betekent ook verzoening en heiliging.

Lees meer over de relatie tussen kerst en brood!

Reageren