Vanochtend ging de preek over Christchurch, de hoofdstad van Nieuw Zeeland. De voorganger was onlangs op bezoek geweest en heeft veel schade en herstelwerkzaamheden gezien naar aanleiding van de aardbeving op 22 februari. Hij sprak onder andere met het plaatselijke Leger des Heils hoofd die veel hulp uitdeelde in de vorm van voedsel, maar ook met mensen in contact wilde komen en praten over de geestelijke nood. Hij koppelde dit aan Psalm 80 waar drie keer staat: Heer, Herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Zijn inbreng om te voorzien in een stuk geestelijke nood kunnen we goed gebruiken bij de oprichting van het rampenteam DART. We willen naast praktische hulp, juist een stuk nazorg aanbieden, met slachtoffers in contact komen, met ze bidden en vertellen over Jezus.

Wil jij dat ook?! Sinds kort zijn ge

Reageren