Uitgeverij Crossway Bibles heeft de Bijbel door een computerscript gehaald en daaruit de positieve en negatieve sentimenten uit de Bijbel te verzamelen in een visueel overzicht.

De software van de computer gokt bij ieder verhaal of de toon van het verhaal positief of negatief is. In de binnenste kring van het plaatje geeft de computer tevens aan hoe zeker hij is van het oordeel dat hij geeft. Dat leverde volgens de website van de uitgeverij bijzondere resultaten op, die alleen niet lijken te kloppen met de werkelijkheid. Het verhaal van Kain en Abel wordt bijvoorbeeld als voornamelijk positief gezien.

Het is voor mij een nieuwe manier om naar de Bijbel te kijken, het overzicht vind ik wel grappig eruit zien. Meer info

Reageren