In de vakantie kom ik echt aan lezen toe. Het boek ‘de nieuwe gaventest’ (uit 1988) van Christian A. Schwarz heb ik o.a. gelezen. Na het lezen van het beok heb ik en twee anderen de gaventest ingevuld over mij. Het doel was om meer inzicht te krijgen in mijn gaven, zodat ik meer gavengericht kan werken.

Uit de test kwamen de meest prominente gaven tevoorschijn, op een rijtje: 1) leren (onderricht) 2) organiseren, 3) muziek 4) vrijwillige armoede 5) apostel

Opvallend was dat de gave artistieke creativiteit niet in de top 5 is opgenomen en leren (onderricht) op nummer 1 staat. Nu kom ik uit een onderwijs familie, pa & ma, broers en schoonzus en vrouw zitten allemaal in het onderwijs, maar ik heb er, dacht ik, niet zo veel mee. Toch blijkt het latent aanwezig te zijn. De komende periode zal deze gaven meer willen inzetten. Ben benieuwd hoe het uitpakt.

De gaven die Schwarz onderscheidt zijn: organiseren, ongehuwd zijn, onderscheid van geesten evangelisatie, zielzorg, geloof, geven, uitdrijven van demonen, genezing, leren (onderricht), tongentaal, wijsheid, vrijwillige armoede, handvaardigheid, helpen, gastvrijheid, gebed, vertolking van tongen, kennis, leiding geven, martelaarschap, barmhartigheid, wonderen, apostel, herder, profetie, dienen, muziek en artistieke creativiteit.

Gaven en talenten worden vaak in een adem genoemd. Toch is er verschil. Natuurlijke talenten zijn bekwaamheden die God aan alle mensen schenkt met het oog op het leven in de samenleving. Geestelijke gaven zijn bekwaamheden die God de Heilige Geest, als de Vernieuwer van ons leven, aan alle christenen schenkt bij hun wedergeboorte met het oog op de opbouw van de gemeente.

Lees meer over het onderwerp | Doe zelf de test op www.gaventest.nl | koop/lees het boek

Reageren