Vandaag een indirecte preek voor volwassenen, maar met name bedoeld voor de kinderen, allemaal naar aanleiding van de vakantiebijbelweek afgelopen week. De VakantieBijbelweektekst kent El:as nu uit zijn hoofd en ging erover dat je niet ongerust hoeft te zijn en op God mag vertrouwen. Hij (God) zal geven wat je nodig hebt.

De spreker gaf aan dat hij onlangs een gesprek had met iemand die een jaar geleden zijn vrouw had verloren. Hoe ga je dan om met zo’n Bijbeltekst?! De weduwnaar gaf aan dat hij getroost was door Psalm 23: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hoewel hij zeer zeker zijn overleden partner miste. Hij werd ook bepaald bij de Bijbeltekst in het Nieuwe Testament: “Zalig zij die treuren want zij zullen getroost worden. De weduwnaar ervoer dat de Bijbel zo’n kracht heeft dat de troost groter is dan het gemis.

video | foto’s | artikel

Reageren