Soms kijk je verwachtingsvol uit naar een preek, waar je de week mee door kan. Na de dienst denk je: Wat heb ik eraan gehad?! Wat heb ik geleerd?! Soms is het zo dat je dan een negatief antwoord hebt.

Aan de andere kant hangt je geestelijke gesteldheid niet af van een preek per week. Ik hoop dat je wekelijks meerdere geestelijke oplaadmomenten hebt. Dat kan zijn met het zelf lezen/bestuderen van de Bijbel, in gesprekken met mensen, met een kring waar je op zit, als je een lied of preek tussendoor luistert of met/voor mensen/situaties bidt. Dat kan jezelf opladen en brengt je dicht bij God.

Tegelijkertijd mag je ook een doorgeefluik zijn en je geloofsbeleving aan anderen vertellen. Vaak is dat voor de ander en jezelf bemoedigend.

Reageren