Vandaag hadden we een themazondag over zending. Er werd meer info over de zendingswerkers gegeven en er werd voor hen gebeden. De voorganger gaf aan dat zending bedoeld is voor onbereikte volken.

Maar zending in de westerse samenleving is zeker ook nodig, waar veel mensen ‘Jezus’ niet kennen of Zijn Naam refereren aan een vloek. Zending in bereikte gebieden kan juist in de vorm van ontmoeting. Het ontmoeten van mensen, naar elkaar luisteren en als er ruimte is te vertellen/getuigen van je ’tijdelijke leven op de aarde’.

Reageren