Vanochtend in de dienst ging het over pastoraat. Pastoraat betekent volgens woorden.org: 1) ambt van een predikant of pastoor; 2) herderlijke verzorging. Het is met name dus een kerks begrip.

Tegelijkertijd vind ik dat pastoraat synoniem staat voor het delen van je leven. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en om openheid naar elkaar toe. Dat kan in een kerk/gemeente zijn, maar ook binnen familie/vrienden/buren. Ik hou van hart tot hart gesprekken met anderen om mij heen en vind het delen van mijn leven belangrijk. Het houdt je scherp en je kan van betekenis zijn voor de ander.

Reageren