Vandaag stap ik aan het begin van de avond in het vliegtuig om via Rome naar Albanië te vliegen. Daar zal ik Klodi & Alketa ontmoeten, het voorgangersechtpaar dat we beter leerde kennen tijdens de werkvakantie. In Albanië zal ik een aantal reports maken (verslaglegging van de hulpverlening bij de rampen) voor mijn werk; GAiN.

Dat houdt in dat ik mensen interview, foto’s maak en kijk hoe de hulpgoederen bij de mensen komen die getroffen zijn door de watersnoodramp. De reports gebruiken we om verslag te doen in de media, maar ook internationaal, bij andere GAiN-vestigingen. Vandaag is ook de truck met hulpgoederen aangekomen die vanuit Nederland is vertrokken.

Gebedspunten:

  1. Voor veilige (vlieg)reis
  2. Voor goede heldere reportages
  3. Voor het aankomen van de hulpgoederen bij de juiste personen
  4. Voor open harten, om het evangelie te delen met mensen die vaak veel zijn kwijtgeraakt.
  5. Voor het thuisfront; Francien en onze drie mannen.

Alvast veel dank voor jullie medeleven en gebed

Reageren