De preek ging over alleengaanden. Als snel denk je dan aan singels die geen partner kunnen vinden, maar gaandeweg werd het breder getrokken. Zo kent ‘alleen gaan’ diverse vormen: na een scheiding, overlijden of emigratie. Maar ook in het huwelijk kun je alleen gaan en je eigen plan trekken.

In de Bijbel haalde de spreker het voorbeeld aan van Daniël* die in ballingschap als eunuch leefde. Hij leefde in een andere cultuur en was ongetrouwd. Hij was alleengaand, maar actief en had vrienden om zich heen.

In het Bijbelverhaal maakten de vrienden de keus om niet te buigen voor het beeld en zochten steun bij elkaar. Maar zelfs zonder vrienden om je heen, hoef je je niet alleen te voelen. God is altijd met je, net als de vierde man in de oven.

* Het verhaal van de hete oven heet volgens Jos:a, De vrienden van Daniël in de kachel

Reageren