Vanochtend lazen we het eerste gedeelte van de Jacobus brief. Het is goed om de schrijver te kennen, zodat je de tekst ook in de context kan plaatsen. Het evangelie van Lucas gaat vaak over genezing. Lucas was zelf een arts. Maar wie was Jacobus eigenlijk?

De Bijbel spreekt over verschillende Jacobussen.

  1. Jakobus de zoon van Zebedeüs, de broer van Johannes, de eerste martelaar onder de apostelen (Mark 1:19, Hand 12:2).
  2. Jakobus de zoon van Alfeüs, een discipel van de Heere Jezus (Mat 10:3).
  3. Jakobus de kleine (Mark 15:40).
  4. Jakobus de vader van Judas (Luk 6:16, Hand 1:13).
  5. Jakobus de broer van de Heere Jezus (Mark 6:3, Gal 1:19).
  6. Jakobus de schrijver van deze brief (Jak 1:1).
  7. Jakobus de broer van

1 is al vroeg als martelaar gedood
2, 3 en 4 zijn verder onbekend
5, 6 en 7 zijn identiek
(daar ging het vanochtend over)

Waarschijnlijk was deze Jacobus de broer van Jezus (Mk.6:3; Gal.1:19).

  • Hij was een gezaghebbend iemand (Hand.12:17; 15:13-19; 21:18; Gal.2:9).
  • Zijn missie was gericht op gelovigen in de besnijdenis (Gal.2:9).
  • Hij was een man die nauwkeurig de wet naleefde (Gal.2:12-14).

Volgens Eusebius (een geschiedschrijver) stond deze Jakobus bij de bevolking in Jeruzalem bekend als ‘de rechtvaardige’. Hij onderhield de wet nauwkeurig en bad elke dag in de tempel voor de bekering van Israël. Waarschijnlijk is hij gestorven in 62 of 68 door steniging. Meer Jacobus

Reageren